Harmonogram XVII Warsztatu Trenerskiego - Klub Trenerow Biznesu

Przejdź do treści

Menu główne:

O Klubie > wydarzenia

XVII Warsztat Trenerski - 12 września 2015

Harmonogram:

09:30-10:00 – czas na rozpłaszczenie się, przywitanie i zrobienie sobie kawy oraz networking moderowany
10:00-10:20 – zabawa na rozpoczęcie
10:20-11:
20 Keep calm and go yachting - trener nawigato w ramach cyklu trener po godzinach - Anna Sabat

11:20-14:00 - Warsztat projektowania szkoleń - wkład merytoryczny Marcin Gołębiewski, warsztat moderuje Beata Jakubowska*
14:00-14:30 - Zdalna zajawka na temat myślenia wizualnego w pracy trenera w wykonaniu Anny Kędzierskiej
14:30-16:30 -
Ciało i głos - Eliza Szulińska**

16:30-17:00 - zamknięcie sesji i podsumowania

* W ramach tej części warsztatu, Marcin Gołębiewski zaprezentuje 15-20 minutowy fragment własnego szkolenia z BHP. Szkolenia BHP powszechnie uważane są za nudne a udział w nich jako przykra konieczność. Celem jest takie przekonstruowanie formy prowadzenia zajęć aby zachowując wartość merytoryczną zaproponować szkolenie ciekawe, wartościowe i skuteczne. Uczestnicy w podziale na grupy będą pracować nad własną propozycją szkolenia, a następnie przedstawią ją na forum.
** P
odczas zajęć przedstawione będa podstawowe wiadomości z fizjologii głosu, a także ćwiczenia: oddechowe, relaksacyjne, artykulacyjne, dramowe, pobudzające ekspresję oraz improwizacyjne. Częściowo będziemy więc kontynuować temat inspiracji improwizacją na rzecz rozwoju warsztatu trenerskiego. Tym razem skoncentrujemy się na głosie.

Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, I piętro, Warszawa

Prowadzący:

Anna Sabat Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi szkolenia z zarządzania. Jest wielką zwolenniczką współpracy biznesowej i klastrów.
więcej...

Marcin Gołębiewski - specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz systemów zarządzania. Zawodowo związany z dużymi organizacjami. Wykładowca i trener tematyki bhp na studiach podyplomowych. Specjalizacja: ocena ryzyka zawodowego, budowanie podejścia pro-aktywnego w bezpieczeństwie pracy, wykadkoznastwa, kreowanie kultury bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Eliza Szulińska - Niezwykle intensywnie zajmuje się promocją sztuki wysokiej. Fascynuje ją przestrzeń pomiędzy światem Nauki i Sztuki. Jest autorem scenariusza i koordynatorem dużych wydarzeń kulturalno – edukacyjnych. Otrzymała nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Agencji Prasowej „Popularyzator Nauki 2010″. Uczy emisji głosu, pracuje z wokalistami i aktorami, prowadzi warsztaty dla chórów i zespołów kameralnych. Od 2012 roku prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Artystów Euforis. Więcej na stronie: http://elizaszulinska.pl/

Zdjęcia z Warsztatu

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego