Narzędzia facylitacji dla trenera - Klub Trenerow Biznesu

Przejdź do treści

Menu główne:

TYTUŁ: Daj przestrzeń - narzędzia facylitacji dla trenera

Szkolenie prowadzi:
Magdalena Robak - Pragmatyczny umysł z humanistycznym  wykształceniem. W pracy łączę biznesowy „konkret” i nastawienie na  rezultaty z uważnością oraz szacunkiem dla indywidualności.
Od 1997 roku wspieram efektywność liderów i jakość [współ]pracy:  kompetencje menedżerskie (w tym podejście projektowe), wzmacnianie  współpracy, jakość obsługi Klientów, kompetencje interpersonalne. Jestem  asesorem doskonałości zarządzania projektami wg PEB IPMA oraz  facylitatorem wg podejścia Clean. Dodatkowo diagnostą ILM72 (styl  przywództwa) i MTQ48 (siła i odporność psychiczna).
By tworzyć przyjazne środowisko do zmiany, rozwoju oraz budowania  zrozumienia rozwijam  metody pracy doradczej i trenerskiej oparte o  integrację Clean Language i pracy z metaforą oraz przestrzenią z  konkretnymi narzędziami biznesowymi. Wprowadzam narzędzia i filozofię  Clean do pracy projektowej na etapie planowania, przeglądu i zamykania. Pobierz pełne bio.
OPIS:
Metafora: słowo, obraz, gest, przestrzeń. Nasz umysł porządkuje rzeczywistość za pomocą metafor. A to, jakich metafor używamy wpływa na to, w jaki sposób działamy. Chcesz przykładu? Dokończ więc zdanie: „Idealny zespół jest jak...”. Jakie słowo pojawiło się w Twoich myślach? Drużyna piłkarska? Rodzina? Para w tańcu? Jakkolwiek skończyłeś/aś to zdanie – wpływa to na sposób, w jaki będziesz współpracować z zespołem i wskazuje Twoje własne „coś”, przez pryzmat czego będziesz działać.  

Metafory mogą być naszą siłą, ponieważ porządkują świat i ukierunkowują działania. Mogą być też naszą słabością, ponieważ czasem ograniczają nasz sposób myślenia, przesłaniając inne sposoby patrzenia na sytuację. Przekształcenie metafory może otworzyć przed nami drogi, których wcześniej nie dostrzegaliśmy.  
Pytanie w jaki sposób pracując na sali szkoleniowej możemy wykorzystać powyższe prawidłowości? Czy metafora może służyć rozwojowi kompetencji naszych uczestników? I przede wszystkim jak?

Odpowiedzi na te pytania proponuje podejście Clean oparte na DIALOGU Z METAFORĄ. Za pomocą PYTAŃ CLEAN (Clean Language) i w zgodzie z postawą prowadzącego (facylitatora), tworzymy dla uczestników bezpieczną, nieinwazyjną i PEŁNĄ UWAŻNOŚCI PRZESTRZEŃ do zmiany i rozwoju.

Czego się nauczysz?
Poznasz czetery procedury facylitacyjne wywodzące się z podejścia Clean. Doświadczysz ich, otrzymasz skrypt ze szczegółowymi wskazówkami w jaki sposób je stosować. Po przeprowadzeniu każdej z procedur zostaną one omówione od strony metodycznej.

Jakie techniki poznasz?
  • Metaforyczna Rundka Wstępna – zamiast tradycyjnego przedstawiania się, przy pomocy angażującej techniki poznasz uczestników, dowiesz się czego oczekują i zarazem wprowadzisz ich w temat szkolenia.
  • Trzy Wędrujące Pytania – inna, nietypowa i dla wielu zaskakująca procedura pozwalająca zaktywizować uczestników. Jej efektem jest generowanie pomysłów i rozwiązań.
  • Praca w Kole z Podsumowaniem – definiowanie pojęć, opracowywanie modeli jest na ogół mało lubianą przez uczestników aktywnością. Przy pomocy tej procedury osiągniesz rezultaty w sposób przyjemny i wartościowy dla uczesników.
  • Ukierunkowana Praca z Przestrzenią – jest procedurą, która odpowiada na pytanie co zrobić aby uczestnicy to czego nauczyli się na szkoleniu stosowali w praktyce poza salą. Przygotowuje warunki niezbędne do nowego sposobu działania.

Czym jest procedura w facylitacji?
Jest to po prostu przepis zawierający: instrukcję dla trenera, czas trwania poszczególnych elementów aktywności, pytania i/lub polecenia dla grupy na poszczególnych etapach, podsumowanie procesu.

W jakich szkoleniach możesz je wykorzystać?
Włączenie jako elementu szkolenia procedury facylitacyjnej jest uzasadnione gdy pracujemy nad zmianą postaw, gdy chcemy aby to uczestnicy wypracowali rozwiązania, gdy chcemy aby uczestnicy wykreowali pomysły. Rolą facylitatora jest stworzenie odpowiednich warunków i pilnowanie realizacji procedur zgodnie z ich zasadami. Nie musi, a wg niektórych nie powinien być ekspertem w obszarze tematycznym, którym będą zajmowali się uczestnicy.

DLA KOGO?  
Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla trenerów, którzy prowadzą warsztaty procesowo, jak i dla osób, które lubią schematy i jednoznaczność drogi oraz efektów. Narzędzia te są przydatne podczas szkoleń, grupowych spotkań doradczych a także coachingu zespołowego i grupowego.

TERMIN:

LICZBA DNI: 1 (9h)

LOKALIZACJA: Warszawa
CENA:
Trenerzy niezwiązani z Klubem - 590zł, Sympatycy Klubu i Członkowie grupy TTT – 510zł, Klubowicze – 410zł

CENA OBEJMUJE: udział w warsztacie, materiały szkoleniowe (protokoły ćwiczeń), zaświadczenie o uczestnictwie, przerwa kawowa ciągła.
Zgłoś się:

Magda facylituje >>> zobacz nagranie
Na IV ZLOTTT uczestnicy mieli okazję wziąć udział w 3h fragmencie tego szkolenia. Oto ilustracja treści.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego