Warsztat pracy z relacjami i w relacjach z grupą szkoleniową - Klub Trenerow Biznesu

Przejdź do treści

Menu główne:

TYTUŁ: Trening interpersonalny

Szkolenie prowadzi:
Marian Wątroba - jestem trenerem treningu interpersonalnego z wieloletnim doświadczeniem. Pracuję zarówno dla organizacji biznesowych jak i organizacji pozarządowych i samorządów.
W centrum moich zainteresowań jest człowiek jako uczestnik różnych relacji społecznych. W czasie prowadzonych przeze mnie szkoleń szczególną uwagę koncentruję na procesie grupowym, na zjawiskach interpersonalnych zachodzących w grupie, mając głębokie przekonanie, że dobre relacje w grupie owocują wysoką skutecznością uczenia. Innym problemem, którym się zajmuję to relacje pomiędzy trenerem, a uczestnikami mając przekonanie, że równe traktowanie wszystkich uczestników w ten sam sposób buduje w grupie poczucie bezpieczeństwa.
W czasie ostatnich dziesięciu latach prowadziłem lub współprowadziłem dla kilku organizacji siedemnaście edycji szkół trenerskich.
W Tenstep Polska superwizowałem pracę trenerską w szkoleniach prowadzonych dla KGHM, Gaz System, Valeo.

Prowadziłem również coaching dla menedżerów tych organizacji.
    
OPIS: Warsztat jest głęboką (ale nie terapeutyczną) pracą dotyczącą relacji z innymi osobami. Jego celem jest pogłębienie i podniesienie jakości relacji nawiązywanych z poszczególnymi osobami, jak i relacji grupowych.
Właściwa relacja z grupą szkoleniową, relacja dająca uczestnikom zarówno poczucie bezpieczeństwa jak i przestrzeń do eksperymentów i podejmowania ryzyka, jest jednym z kluczowych czynników sukcesu szkolenia. Rozumienie potrzeb i oczekiwań uczestników, nie tylko na poziomie zadeklarowanym ale również dotyczącym sytuacji niezadeklarowanych wprost, pozwala na właściwe i skuteczne prowadzenie grup ale przede wszystkim na adekwatne reagowanie w trudnych sytuacjach szkoleniowych. Trening interpersonalny doskonali te właśnie umiejętności.

Historia
Początków idei treningu interpersonalnego należy szukać w roku 1946 w Connecticut, gdzie uczniowie Kurta Lewina prowadzili warsztaty dla kadry kierowniczej.
W trakcie zajęć zastanawiano się nad tym co dzieje się w grupie w czasie procesu pracy i jak zachowania poszczególnych uczestników zespołu wpływają na interwencje lidera zespołu.
W czasie tych szkoleń zauważono, że interakcje, zachodzące w grupie pozwalają uczestnikom odkrywać informacje o swoim funkcjonowaniu w grupie. Odkryto, że niebagatelny wpływ na sukces lub porażkę w zarządzaniu mają wzajemne relacje pomiędzy członkami zespołów. Zauważono, że efektywność pracy wzrasta proporcjonalnie do wzrostu zaufania zarówno pomiędzy członkami zespołu jak i w relacji pracownik – szef.
Efektem tych obserwacji było opracowaniu zasad prowadzenia treningu interpersonalnego.

Współcześnie trening interpersonalny jest „zaczątkiem” szkolenia zarówno trenerów jak i menedżerów.
Treningi interpersonalny jest wejściem uczestników w niestrukturalizowany, bez dyrektywnego działania trenera, proces „ uczenia się siebie” w ekspozycji społecznej.
Głównymi zasadami obowiązującymi w czasie treningu jest zasada „tu i teraz”, brak krytyki, oceny osób niewykluczającej oceny zachowań.
Relacje pomiędzy uczestnikami prowadzone są jawnie na tle grupy i tylko w czasie zajęć, nigdy w czasie przerw. Zasada ta podobnie jak inne ujęte w kontrakcie, stworzonym przez grupę np. szczerość, zasada dyskrecji, są gwarancją poczucia bezpieczeństwa.
Rolą trenera prowadzącego trening jest nadawanie znaczenia tego co się dzieje w grupie, pokazywanie odstępstw od wynegocjowanego kontraktu i pokazywanie skutków takiego odstępstwa. Uwypuklanie znaczenia, wpływu i aspektów emocjonalnych relacji, które zachodzą pomiędzy osobami jak również, między osobą a grupą lub jej częścią.

UWAGA: Trening interpersonalny nie jest terapią, jest jednak bardzo intensywnym doświadczeniem emocjonalnym, ze względu na bezpieczeństwo i właściwy przebieg warsztatu obowiązują określone zasady:
- w tej samej grupie nie mogą znajdować się osoby pozostające lub będące w przeszłości w silnej relacji interpersonalnej (np. pary, małżeństwa). Ze względu na to, zgłaszając się na warsztat zgadzasz się na ujawnienie innym uczestnikom Twojego imienia i nazwiska, aby wykluczyć nawet przypadkowe znalezienie się w grupie osób sobie bliskich, np. w przeszłości,
- decydując się na udział w warsztacie zobowiązujesz się do obecności we wszystkich dniach, nie można dojechać później ani przerwać wcześniej udziału,
- nie ma możliwości dojeżdżania na warsztat każdego dnia, izolacja od codziennych obowiązków i relacji wspiera proces,
- obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków zmieniających percepcję.
- w ciągu miesiąca od zakończenia warsztatu zalecamy nie podejmowanie ważnych decyzji życiowych.
Dodatkowo sugerujemy uprzedzenie najbliższych oraz zadbanie o sprawy zawodowe, tak aby w ogóle, albo w stopniu minimalnym kontaktować się ze światem telefonicznie lub przez internet.

DLA KOGO? Dla trenerów, którzy chcą zadbać o jakość i głębokość swoich relacji z grupą szkoleniową. Szczególnie polecamy osobom, które nie zawsze rozumieją i/lub czują dlaczego grupa szkoleniowa lub konkretny uczestnik zachowuje się, reaguje w określony sposób.

TERMIN: Termin treningu nie jest w tej chwili ustalony, jeśli jesteś zainteresowany/a, zgłoś się przez poniższy formularz, powiadomimy Cię o wyznaczonym terminie
 
LICZBA DNI: 5 (40h)

LOKALIZACJA: Pierwotnia, wieś Ptaki (głusza 40km od Warszawy w stronę Lublina) zobacz na mapie
Dla niezmotoryzowanych dojazd autobusem podmiejsckim, w mailu organizacyjnym będą szczegóły.

CENA: Trenerzy niezwiązani z Klubem - 1400zł, Sympatycy Klubu i Członkowie grupy TTT – 1350zł, Klubowicze – 1200zł.

CENA OBEJMUJE: udział w warsztacie, 4 noclegi, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) w ciągu 5 dni, zaświadczenie o uczestnictwie.
Zgłoś się:Klubowiczów
Sympatyków Klubu
Grupy TTT
Do żadnej z tych grup

 mailing
 Facebook
 Google+
 Linkedin
 znajomy
 inne
Zdjęcia z miejsca, w którym będziemy:
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego