Trenerzy o trenerach - badanie - Artykuly - Klub Trenerow Biznesu

Przejdź do treści

Menu główne:

Trenerzy o trenerach - badanie

Opublikowany przez w Beata Jakubowska ·

O wakacjach już zdążyliśmy zapomnieć ale to właśnie w tym okresie, tj. lipiec-sierpień 2013r., przeprowadziliśmy badanie dotyczące tego jaki trener być powinien. Wzięło w nim udział 165 osób, będących trenerami którzy ukończyli przynajmniej jedno szkolenie pogłębiające ich kompetencje.

Respondentów poproszono o zhierarchizowanie pięciu zaproponowanych umiejętności i doświadczeń, które mogą wpływać na poziom kompetencji trenerskich. W opinii badanych, a więc osób wykonujących zawód trenera, najważniejsze okazało się praktyczne doświadczenie zawodowe. 39% osób uznało, że dobry trener powinien być aktywnym zawodowo praktykiem. Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią  stawianą na pierwszym miejscu w rankingu było
duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (30% wskazań). Jest to o tyle interesujące, że pogodzenie obu, najważniejszych kwestii wymaga odpowiednio długiego czasu i pośrednio wyklucza, z grona tzw. dobrych trenerów, osoby młode. Najmniej istotne (ostatnie miejsce w rankingu) okazały się: wykształcenie zgodne z tematyką szkolenia (44%) oraz bycie absolwentem szkoły trenerskiej (40%)[W rankingach nie wszystkie „miejsca" sumują się do 100% - wynika to z zaokrągleń]. Również ten rezultat jest interesujący. Czy oznacza on, że nie łączymy profilu wykształcenia formalnego z kompetencjami? Czy również trenerzy, czyli ludzie od uczenia innych, mają złą opinię o efektach kształcenia? Badanie nie dostarczyło odpowiedzi na te pytania, ale warto zastanowić się nad nimi. Jeżeli sami trenerzy uważają, że wiedza to stanowczo za mało, tym bardziej osoby wybierające się na szkolenie, czy zamawiające szkolenie nie powinny stawiać tego typu wymogów na piedestale.



Respondenci proszeni byli również o zhierarchizowanie cech osobowości dobrego trenera. Otrzymali do wyboru siedem cech, które mieli ustawić w kolejności od miejsca I najważniejsze, do miejsca VII najmniej ważne. Osoby badane za najważniejszą cechę uznały komunikatywność (40% wskazań na I miejscu i 20% na II miejscu). Najmniej istotne okazało się opanowanie, najczęściej ustawiane na końcu rankingu (26% wskazań) jednocześnie bardzo rzadko wskazywane na I miejscu 3%. Interesująca jest opinia na temat roli kreatywności w zawodzie trenera. Była to cecha najrzadziej wybierana na I miejscu w rankingu, co mogłoby wskazywać, że jest najmniej ważna. Jednak opinie dotyczące tego, czy i na ile istotna jest kreatywność rozkładały się w miarę równomiernie na wszystkich pozostałych miejscach. Można więc wysnuć wniosek, że kreatywność jest dość ważna, nie ma jednak charakteru decydującego. Jeszcze bardziej zaskakujące są opinie na temat roli charyzmy w zawodzie trenera. Jest to cecha, która była drugą najczęściej wybieraną na I miejscu rankingu i również drugą najczęściej wybieraną na miejscu ostatnim. Oznacza to, że respondenci mają do charyzmy stosunek ambiwalentny. Tyle samo osób bardzo ceni tę cechę, ile uważa ją za nieistotną.
Z wyników rankingu nie wyłania się jedna, uwspólniona osobowość trenerska, która byłaby optymalna przy wykonywaniu tego zawodu. Pokazuje to, że społeczność trenerska, która wzięła udział w badaniu nie ma wspólnego, jednolitego wzorca osobowości trenera. Jedyną niewątpliwie ważną cechą jest komunikatywność, która była wybierana przez większość osób na I lub II miejscu rankingu.




Na podstawie wyżej przedstawionych wyników można pokusić się o hipotezę, że nie istnieje coś takiego jak „osobowość trenerska”, rozumiana jako zespół cech decydujących o możliwości osiągnięcia sukcesu w tym zawodzie. Nasi idole - trenerzy, stali się tymi kim są dlatego, że korzystają z własnego doświadczenia zawodowego, potrafią skutecznie się komunikować, a dzięki temu, że często prowadzą szkolenia, nieustannie szlifują swoje kompetencje.

Beata Jakubowska - założyciel i główny koordynator Klubu Trenerów Biznesu DTI Polska, badacz-ewaluator, kierownik projektów, trener. Powyższe wyniki są fragmentem większego badania realizowanego w ramach ewaluacji projektu szkoleniowego dla trenerów biznesu.





Brak komentarzy

Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego