Badanie satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Gostyninie


Szanowni Państwo!

Przeprowadzamy obecnie badanie satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

Celem badania jest ocena funkcjonowania Starostwa, poznanie mocnych i słabych stron obsługi klienta oraz pozyskanie informacji o zmianach, jakie powinny być wprowadzone w celu poprawy jakości usług. Wyniki badań posłużą do opracowania nowoczesnych standardów obsługi klientów urzędu zgodnie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami.

Badanie jest w pełni anonimowe. Zapewniamy poufność wszystkich odpowiedzi. Wyniki badania przedstawione będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

W badaniu można wziąć udział poprzez wypełnienie ankiety papierowej dostępnej w różnych wydziałach w Starostwie Powiatowym w Gostyninie lub poprzez wypełnienie niniejszej ankiety on-line.

Badanie będzie realizowane w dniach 26 czerwca - 21 lipca 2017r.

 

Badanie  realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów
w Powiecie Gostynińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Gostyninie

 

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących badania, prosimy o kontakt z firmą odpowiedzialną za realizację badania: Synergia Badania Analizy Doradztwo, Violetta Rutkowska tel: 505 028 046, e-mail: v.rutkowska@synergia-poland.com.pl

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.