0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych

 

 

 

 

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w ramach powołanej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, prowadzi badania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach branżowych I stopnia. Badania takie będą prowadzone również w nowo utworzonych szkołach branżowych II stopnia.

Grupą docelową badania jest szerokie grono nauczycieli uczących 56 zawodów w 15 branżach związanych z motoryzacją i sektorem wysokich technologii.

Badanie to jest ogromnie ważne dla jakości edukacji zawodowej w Polsce, prowadzone jest we wszystkich szkołach w kraju a jego wyniki posłużą do opracowania oferty rozwoju kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach branżowych I i II stopnia.

Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa potrzeb

Zachęcamy do szerokiego i aktywnego udziału w badaniu. Badanie jest w pełni anonimowe

Wyniki badania przedstawione będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Projekt pn. „Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2018 r. - 30 czerwca 2023 r.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących badania, prosimy o kontakt z firmą odpowiedzialną za jego realizację: Synergia Badania Analizy Doradztwo, Violetta Rutkowska tel: 505 028 046, e-mail: v.rutkowska@synergia-poland.com.pl

W tej ankiecie jest 43 pytań.